Filantropia “KTO NIČ NEROBÍ, TOMU NEMOŽNO POMôcť!“ M. Gorkij Consigliere group
CONSIGLIERE GROUP PODPORUJE A PROPAGUJE AKTIVITY NASLEDUJÚCICH ORGANIZÁCII A SKUPÍN: MYSLÍTE SI, ŽE AJ VAŠE ZDRUŽENIE, ORGANIZÁCIA ALEBO SKUPINA SI ZASLÚŽI PODPORU? Predstavte sa nám Consigliere Group, s. r. o. podporuje Slovenská akadémia manažmentu - Klub manažérov Súkromná materská škola Komenského Snina