Počítačové služby v oblasti vývoja SW “Vývoj, správa a údržba SW, iS, databáz a WEBOvých stránok“ ANALÝZA POŽIADAVIEK PORADENSTVO A KONZULTÁCIA Consigliere Group

Skôr než sa rozhodnete pre kúpu krabicového SW, využitie open-source riešenia, alebo zákazkový vývoj vlastného SW, poradíme Vám a pomôžeme s výberom riešenia s najlepším pomerom medzi splnením Vašich očakávaní a cenou produktu.

SLUŽBY DATABÁZOVÝCH ŠPECIALISTOV

V prípade, že máte jasnú predstavu o tom, ako by Váš produkt mal vyzerať a fungovať, aké bude mať vstupy, výstupy a prepojenia, poskytneme Vám analýzu týchto predstáv a požiadaviek v relácii k technickým možnostiam požadovanej platformy, a následne ich transformujeme do podoby SW architektúry a zadaní zrozumiteľných databázovým špecialistom, prográmatorom, grafikom, testerom a ďalším odborníkom podieľajúcim sa na budúcom vývoji Vášho produktu.

Základom správneho fungovania každého informačného systému je vytvorenie kvalitného návrhu  databázovej štruktúry pre daný IS a následná aktívna spolupráca medzi programátormi a databázovými špecialistami v podobe vypracovania návrhov a tvorby databázových tabuliek, vypracovania návrhov a následnej tvorby procedúr pre ukladanie a zobrazovanie údajov z databázy, zabezpečenia databázy proti bežným typom sql injections, a pod.  

PROGRAMOVANIE A TESTOVANIE

Zohratým týmom naších programátorov, dizajnérov a testerov s dlohoročnou praxou Vám už teraz môžeme deklarovať absolútnu spokojnosť s Vaším finálnym produktom ako i s našim prístupom a komunikáciou počas celého procesu jeho vývoja. O zvýšenom dôraze na dôkladné testovanie produktov sa môžte dozvedieť viac v samostatnej sekcii nášho webu.   

VÝVOJOVÉ, TESTOVACIE A PRODUKČNÉ PROSTREDIE

Celý proces vývoja, testovania i používania SW musí prebiehať nielen na určitej SW základni, ale i na zodpovedajúcom HW pozadí, ktorý Vám vieme presne podľa Vaších potrieb vybrať, nakonfigurovať, udržiavať, spravovať a zálohovať v našom datacentre.    

Mám záujem o služby v oblasti vývoja ZAŠKOLENIE K PRÁCI S INFORMAČNÝM SYSTÉMOM

Komplikované informačné systémy si pre maximálnu efektivitu ich využitia žiadajú nielen projektovú dokumentáciu, ale i vytvorenie detailných užívateľských manuálov a poskytnutie školení ich užívateľov a administrátorov k ich správnemu používaniu.  

POSKYTOVANIE UŽÍVATEĽSKEJ PODPORY

Ku všetkým nami vytvoreným produktom ponúkame aj služby užívateľskej podpory až do  úrovne L3, ktoré sú poskytované z naších call centier prostredníctvom telefonických a e-,ailových konzultácií, príp. prostredníctvom vzdialeného pripojenia na PC stanice klientov.

SPRÁVA A ÚDRŽBA

Tak HW background, ako i samotné SW riešenie si pre svoju prevádzku, zachovanie stability a dlhodobej funkčnosti vyžadujú pravidelnú údržbu a správu poskytovanú odborníkmi v danej oblasti. U nás tieto služby dostanete za zlomok ceny v proovnaní s nákladmi na interného zamestnanca vyžadujúceho si dlhodobé zaškolenie.