Consigliere …Vaša pravá ruka! group Non-stop k Vaším službám!

Copyright © 2008 - 2016 Consigliere Group All rights reserved. Made by Consigliere Group.
Pomôžte svojim známym, ako i ďalším ľudom hľadajúcim našu pomoc, nájsť nás vo vyhľadávači Google. Stlačením nasledujúceho tlačidla:

Pripojte sa k nám: Sledujte nás na profesionálnej sieti LinkedIn! Naša fotogaléria vo vysokom rozlíšení už aj na Flickr! Pridajte si nás do Vašich kruhov Google+ a buďte včas informovaný o najnovších produktoch, službách a akciách! Dajte nám svoj LIKE na Facebooku a buďte vždy včas informovaný o našich najnovších produktoch, službách a akciách!
Vitajte O nás Portfólium Kontakty Aktuality
Pridajte si do obľúbených náš Youtube kanál a sledujte našu videogalériu!
PageRank ikona zdarma
English version of Consigliere Group pages

Poskytujeme bezpečnostné služby za účelom ochrany majetku, osôb a osobných údajov v nasledujúcom rozsahu:


I. Bezpečnostný management

Outsourcing komplexných služieb v oblasti riadenia fyzickej, objektovej, technickej a informačnej bezpečnostni. Poradenské a konzultačné služby. Projektovanie bezpečnostných systémov. Výkon nezávislých bezpečnostných testov, auditov, analýz bezpečnostných rizík a revízii bezpečnostných systémov. Vytváranie havarijných plánov.    

 

II. Technická ochrana majetku a osôb

Technická ochrana a súvisiace činnosti, predovšetkým projektovanie, dodávka, inštalácia, konfigurácia, údržba, správa a revízia zabezpečovacích a monitorovacích systémov, v rozsahu Licencie na prevádzkovanie Technickej služby udelenej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru a ďalšími zákonnými oprávneniami. V rámci  uvedeného  sa naše služby ďalej diverzifikujú pod jednotlivé sekcie.


III. Ochrana osobných údajov  

Vykonanie bezpečnostných analýz a auditov a následné vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie (bezpečnostný projekt, bezpečnostné smernice) a súvisiacích dokumentov (súhlasy so spracovaním osobných údajov, zmluvy medzi sprostredkovateľmi a prevádzkovateľom, havarijné plány, evidencie informačných systémov, poučenia oprávnených osôb, priihlásenia na skúšky zodpovednej osoby, menovania zodpovedných osôb, oznamovacia povinnosť týkakjúca sa zodpovedných osôb a informačných systémov) v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. V prípade cezhraničného prenosu osobných údajov, komparácia národných a nadnárodných legislatívnych rámcov, určenie rozhodujúceho práva a adaptácia do zmlúv o prenose osobných údajov.


IV. IT bezpečnosť

Bezpečnostný audit webových portálov, informačných systémov, e-shopov a iných sieťových aplikácii s cieľom odhalenia potenciálnych “bezpečnostných dier” a navrhnutia spôsobu ich eliminácie v maximálnej možnej miere.

 


 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

ReferencieBezpečnostné službyod consigliereFotogaléria

ADAMI SLOVENSKO s. r. o.

Oslovte nás s Vaším dopytomMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odporúča Consigliere Group, s. r. o.ADAMI Slovensko s.r.o. odporúča Consigliere Group, s. r. o.

 PATROL PCO, s.r.o.

PATROL PCO, s.r.o. odporúča Consigliere Group, s. r. o.